Posts Tagged ‘ความหมาย authorware’

Authorware คืออะไร

       Macromedia Authorware เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานประเภทสื่อการเรียนรู้หรือ CAI สามารถสร้างงานได้หลายระดับทั้งงานที่เป็นการนำเสนอเนื้อหาไปเรื่อยๆ หรือมีลักษระโครงสร้างผังงานเป็นแบบเส้นตรง จนถึงการสร้างงานที่มีความสลับซับซ้อน สามารถเลือกหรือเชื่อมโยงไปมาได้หลายๆ ที่ในหน้าเดียว นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อีกด้วย

จุดเด่นของ Macromedia Authorware คือในขณะที่ผู้ใช้งานกำลังพัฒนาโปรแกรมจะสามารถตรวจสอบผลงานได้ตลอดเวลา ทำให้รู้ข้อผิดจากงานนั้นและเรียนรู้งานเพิ่มขึ้นจากข้อผิดพลาดของตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้กลายเป็นบุคคลที่ระเบียบวินัยและมีความ รอบคอบในการทำงานมากยิ่งขึ้น

Advertisements