ประวัติส่วนตัว

ประวัติโดยย่อ

ชื่อนางเสาวลักษณ์  อาษานอก

การศึกษาปริญญาตรี  วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบัน  รับราชการ ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: