ตัวอย่าง

Advertisements

วีดีโอขั้นตอนการเปิดโปรแกรม

วีดีโอขั้นตอนการเปิด

ความหมายของไอคอนที่ใช้ในโปรแกรม Authorware

Diskplay Icon ใช้แสดง Object ที่เป็น Text & Grapphic
Motion Icon ใช้ทำภาพเคลื่อนหวมีทั้งหมด 5 แบบ
Erase Icon ใช้ลบภาพหรือข้อความออกจากจอภาพ
Wait Icon ใช้หยุดการทำงานจนกว่าจะกดเม้าส์หรือคียืบอร์ด
Navigate Icon ใช้สร้างการเลื่อนไปข้างหน้า
Framework Icon
Decision Icon ใช้ควบคุมการทำงานโดยกำหนดรูปแบบการทำงาน
Interaction Icon ใช้กำหนดวิธีการติดต่อกับผู้ใช้ทั้งหมดมี 11 แบบ
Calculation Icon ใช้กำหนดค่าตัวแปร
Map Icon ใช้รวมไอคอนไว้เป็นกลุ่มเพื่อจัดแบ่งงานเป็นโมดูล
Digitle Movie Icon ใช้แสดงภาพเคลื่อนไหวจากไฟล์ Digitle Movie
Sound Icon ใช้แสดงเสียงจากไฟล์ Sound
Video Icon ใช้แสดงภาพวีดีโอ
Start Icon ใช้กำหนดจุดเริ่มต้นทดสอบโปรแกรม
Stop Icon ใช้กำหนดจุดสิ้นสุดการทดสอบโปรแกรม
Color ใช้กำหนดสีของไอคอนเพื่อให้เห็นความแตกต่าง

การเรียกใช้โปรแกรม Authorware

คลิกเพื่อดูวีดีโอขั้นตอ


1. เลือก Start —> Programs —> Macromedia Authorware(ตำแหน่งของโปรแกรม)
2. จะปรากฏหน้าจอการทำงานของ Macromedia Authorware ขึ้นมา
การพัฒนางานด้วยโปรแกรม Authorware
     ลักษณะการทำงานของโปรแกรม Authorware จะประกอบไปด้วยไอคอนที่วางเรียงบนเส้น ซึ่งเป็นการกำหนดการทำงานของโปรแกรมนั่นเอง ไอคอนที่อยู่ด้านซ้ายมือของจอภาพจะถูกนำมาเรียงไว้บนเส้น Flow Line ตามสคริปต์ที่ผู้พัฒนาเตรียมไว้ เพื่อกำหนดขั้นตอนการทำงาน จากนั้นก็ทดสอบรันโปรแกรมดูได้
นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้เลือกใช้ คือ
     – Manu Bar
     – Tool Bar
     ในขั้นสุดท้ายหลังจากทำการพัฒนาและออกแบบ แล้ว ยังสามารถจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบนามสกุล .EXE หรือนามสกุล .A5R ที่มีคำสั่ง Package เพื่อนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ
ส่วนประกอบโปรแกรม Authorware
1
Beginning of File ตำแหน่งเริ่มต้นวางไอคอน
2
Paste Head ตัวชี้ตำแหน่ง
3
Flow Line เส้นลำดับการทำงาน
4
End of File ตำแหน่งจบไฟล์
5
Icon Palette ไอคอนคำสั่งต่างๆ

Authorware คืออะไร

       Macromedia Authorware เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานประเภทสื่อการเรียนรู้หรือ CAI สามารถสร้างงานได้หลายระดับทั้งงานที่เป็นการนำเสนอเนื้อหาไปเรื่อยๆ หรือมีลักษระโครงสร้างผังงานเป็นแบบเส้นตรง จนถึงการสร้างงานที่มีความสลับซับซ้อน สามารถเลือกหรือเชื่อมโยงไปมาได้หลายๆ ที่ในหน้าเดียว นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อีกด้วย

จุดเด่นของ Macromedia Authorware คือในขณะที่ผู้ใช้งานกำลังพัฒนาโปรแกรมจะสามารถตรวจสอบผลงานได้ตลอดเวลา ทำให้รู้ข้อผิดจากงานนั้นและเรียนรู้งานเพิ่มขึ้นจากข้อผิดพลาดของตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้กลายเป็นบุคคลที่ระเบียบวินัยและมีความ รอบคอบในการทำงานมากยิ่งขึ้น